• Objavljeno

AKG CS5 referentni digitalni konferencijski sistem za fleksibilnost i pouzdanost

Kada vam je potreban fiksan ili mobilan konferencijski sistem, AKG CS5 je pravi izbor. Evo i zašto.

Reč je o veoma fleksibilnom digitalnom konferencijskom sistemu koji ima manje od deset različitih komponenti, što znači da se može konfigurisati tako da predstavlja mali i mobilan diskusioni sistem. Isto tako, može biti deo velikog, fiksnog konferencijskog sistema za glasanje, upravljanje delegatskim jedinicama, simultani prevod i distribuciju govora.

VUCS5 je kompatibilan sa GN30 (50) CS mikrofonima u sklopu DAM Modular serije. Njime se može upravljati pomoću softvera za računar ili mobilni telefon, odnosno tablet. Isto tako, može raditi samostalno (stand alone). U oba slučaja, upravljanje je jednostavno, zahvaljujući njegovom korisničkom interfejsu kojim se vrlo lako rukuje.

Ovaj konferencijski sistem moguće je proširiti na čak 5.000 jedinica i 63 različita jezika. Ethernet kablovi sa zatvorenom petljom (closed loop ethernet cabling) štede vreme pri instalaciji i samim tim smanjuju troškove.

Njegova maksimalna fleksibilnost garantovana je zahvaljujući mogućnosti naizmeničnog uključivanja mikrofona.

Ukoliko su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije u vezi sa AKG CS5 konferencijskom sistemu, možete nas kontaktirati.