Klubovi, kafei, restorani...

 • Isporuka i montaža audio opreme za klub Ruski car, Beograd, 2011
 • Isporuka i montaža audio i rasvetne opreme za club Mystique,Banja Luka, BIH, 2009
 • Isporuka i montaža rasvetne opreme za club Cristal , Banja Luka, BIH, 2009
 • Isporuka i montaža audio, video i rasvetne opreme za restoran''Novak'', Novi Beograd, 2008
 • Isporuka audio opreme za Hotel Splendid, Becici, 2007
 • Isporuka i montaža audio i rasvetne opreme Staratus club, Novi Sad, 2006
 • Isporuka i montaža audio opreme za Piping club, Novi Sad, 2006
 • Isporuka i montaža audio opreme za club Ruski car, Beograd, 2006
 • Isporuka i montaža audio i rasvetne opreme za NS-Time club, Novi Sad, 2006
 • Isporuka rasvetne opreme za Joker Games, Novi Sad, 2006
 • Isporuka i montaža audio i rasvetne opreme za club Muzej, Novi Sad, 2006
 • Isporuka i montaža audio opreme za club Rouet 66, Novi Sad (2006)
 • Isporuka i montaža audio i video opreme za poslovni club Pulicer,Novi Sad, 2006
 • Isporuka i montaža audio opreme za club Fusion, Novi Sad, 2006
 • Isporuka i montaža audio opreme za MB Pivnicu, Novi Sad, 2005
 • Isporuka i montaža audio opreme za club Trema, Novi Sad, 2005
 • Isporuka i montaža audio i rasvetne opreme za diskoteku Studio, Niš, 2005
 • Isporuka i montaža audio opreme za club Cubismo, Novi Sad, 2005
 • Isporuka i montaža aluminijumske konstrukcije za splav ''Blay Watch'', Beograd, 2004
 • Isporuka i montaža audio opreme za ''MB Bus'', Novi Sad, 2004
 • Isporuka i montaža audio opreme za diskoteku Relax, Subotica, 2003
 • Isopruka i montaža audio opreme za ''Lifka Dancing bar'', Subotica, 2003
 • Isporuka i montaža audio opreme za ''Klub 88'', Bečej, 2003
 • Isporuka mikrofona za Dom Omladina, Beograd, 2002
 • Isporuka audio opreme za cafe Trema club, Novi Sad, 2002
 • Isporuka audio opreme za diskoteku Paradiso, Novi Sad, 2002
 • Isporuka i montaža audio opreme za club ''Oh Cinema'', Beograd
 • Isporuka audio sistema za SKC , Beograd, 1999
 • Ruski Car   Studio Nis