Konferencijski sistemi

 • Isporuka i ugradnja konferencijskog sistema i sistema za simultano prevođenje za NIS-Gazprom NEFT - Glavni objekat u Novom Sadu, 2011
 • Isporuka i ugradnja konferencijskog sistema i sistema za simultano prevođenje za NIS-Gazprom NEFT - Glavni objekat u Beogradu, 2011
 • Isporuka i montaža audio i video-prezentacionog sistema za Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011
 • Isporuka i ugradnja konferencijskog sistema i sistema za simultano prevođenje u NLB Banci u Beogradu, 2010
 • Isporuka i ugradnja konferencijskog sistema i sistema za simultano prevođenje za TC Mercator, Novi Sad, 2010
 • Isporuka i ugradnja audio i video opreme za konferencijsku salu u Beogradskoj Areni, 2009
 • Isporuka i ugradnja dodatne audio opreme za konferencijsku salu Privredne Komore Vojovodine, Novi Sad, 2007
 • Isporuka i ugradnja opreme sistema internet televizije sa multimedijalnim prezentacionim sistemom u Klinci za ginekologiju Novi Sad, 2006
 • Isporuka i ugradnja opreme za konferencijske sale , JP Sava Centar, Beograd, 2006
 • Isporuka i ugradnja opreme za konferencijske sale Privredne komore Vojvodine, Novi Sad, 2006
 • Isporuka i ugradnja opreme za konferencijske sale Microsoft, Beograd, 2006
 • Isporuka i ugradnja opreme za konferencijske sale Simens, Beograd, 2005
 • Isporuka i ugradnja konferencijske opreme za Multimedijalni centar Kraljevo, 2005