Isporuka Philips reflektora za zgradu Banovine

U februaru 2017. godine, Studio Berar je isporučio reflektore i sočiva za spoljašnju rasvetu najpoznatijeg arhitektonskog zdanja u Novom Sadu, čuvenu „Lađu na Dunavu”

Zahtev koji je stavljen pred naš tim odnosio se na isporuku i montažu Philips reflektora, pozicioniranih iznad glavnog ulaza u zgradu Banovine, to jest Banske palate u kojoj je danas središte Vlade AP Vojvodine. Celo zdanje opremljeno je pažljivo odabranom rasvetom, kako bi i noću njena nesvakidašnja lepota bila istaknuta.

Tako je u februaru 2017. godine naš tim isporučio i montirao Philips Outdoor LED BCP463 [eW Burst Powercore] reflektore. Reč je o rasvetnim uređajima sa uskim uglom svetlosnog snopa, sa 12 pojedinačnih izvora svetlosti, LED HB (High Brightness) tehnologijom i IP66 sertifikatom (što garantuje da su otporni na prašinu i mlazeve vode).

Osim ovih reflektora, Studio Berar je isporučio i Philips ZCP462 SK D114 A14 sočiva, uz prateću opremu koju čine Philips ZCP462 SK D114 GR trim ring dodaci.

Tako je zgrada Banovine, delo našeg poznatog arhitekte Dragiše Brašovana, osvetljena sa namerom da se istaknu fasadni reljefi koji se nalaze iznad glavnog ulaza. Tvorci originalnih reljefa su bračni par Baranji, a reč je o bareljefima sa likovima srpskih vojvoda iz Prvog svetskog rata i kraljeva Petra I i Aleksandra Karađorđevića. Posle Drugog svetskog rata ovi reljefi su bili uklonjeni, ali su 2007. godine izrađene replike i stavljene na staro mesto.

Danas je ovaj deo fasade, zahvaljujući promišljenom spoju restauracije i moderne tehnologije, istaknut, odnosno osvetljen tako da dočarava svoj istorijski i kulturni značaj.

2

6