Nadgradnja audio guide sistema za NIS

Studio Berar je postojećem audio guide sistemu kompanije NIS dodao pojačanje: Mixtech Wireless Audio Transceiver (WAT) sistem

2222S obzirom na međunarodno poslovanje, kompanija NIS ima potrebu za audio guide sistemom vrhunskog kvaliteta. Tako je u januaru 2017. postojeći sistem dobio pojačanje u vidu Wireless Audio Transceiver (WAT01) sistema kompanije Mixtech, čiji zastupnik je Studio Berar.

Ovaj sistem koristi se na sastancima, za simultani prevod na više jezika, kao i tokom obilazaka ove kompanije. Osim simultanog prevoda, sistem se koristi i za turističke obilaske muzeja, proizvodnih pogona velikih kompanija, izlazaka na teren, odnosno kad i gde god postoji više slušalaca.

Screen Shot 2017 03 29 at 11.04.54 AMWAT01 sistem isporučen je u formi predajnika i prijemnika sa mikrofornima, kao i sa prenosnim koferom koji je ujedno i charging case za prijemnike i predajnike. Opseg od predajnika do prijemnika iznosi 50 do 280 metara, a tu je i od 50 do 100 nezavisnih kanala koji se mogu odabrati, a do 19 može simultano raditi na istoj lokaciji.

Ono što ovaj sistem izdvaja od sličnih proizvoda jeste njegova pristupačnost, odnosno cena manja u odnosu na slične proizvode. Uz to, njegova dokazana pouzdanost i dugovečnost su razlog zašto mnoge kompanije i ustanove danas biraju upravo ovaj sistem.