Isporuka Avolites rasvetnog pulta za Grand produkciju

Kao deo proširenja svojih rasvetnih kapaciteta, Grand produkcija dobila je Avolites rasvetni pult

Zbog neophodnih proširenja u oblasti rasvete, u Grand produkciji se pojavila potreba za novim rasvetnim mikserom. Tako je Studio Berar u oktobru 2017. isporučio Avolites Titan Mobile rasvetni pult ovoj produkciji.

Avolites Titan Mobile je omiljeni alat za rad brojnim dizajnerima rasvete širom sveta, prevashodno zbog toga što može sve ono što mogu i veći modeli, ali u kompaktnoj i lako prenosivoj formi.

Kao pojačanje Titan Mobile rasvetnom pultu, Grand produkciji isporučen je i Titane Mobile Wing, koji omogućava direktan pristup najkorišćenijim opcijama, kao što su Shape Overlay Cues, Blinders, House Lights, Smoke Machines i tako dalje. On ima 30 programabilnih kontrola, a zajedno sa Titan Mobile Wingom predstavlja u potpunosti operabilan rasvetni pult koji se, po potrebi i shodno zahtevima, može skalirati.

pult